image_1
image_1image_2

Rust-Oleum verf 'Combi Color' hamerslag zwart 750ml

 • Gekleurende antiroest
 • 2 in 1: antiroest grondlaag en deklaag

Toon specificaties
Productomschrijving
De Rust-Oleum 'Combi Color' hammerslag verf zwart 750ml is een antiroest grondlaag en deklaag in één. Deze verf wordt gebruikt voor de bescherming en afwerking van metalen oppervlakken zoals deuren, poorten, hekken, leuningen, enz.

EAN: 8715743012587

Specificaties
 • Aantal lagen
  1-2 lagen
 • Overschilderbaar na
  16 uur
 • Basis
  Solvent
 • Afwerking
  Hamerslag
 • Dekvermogen
  10,5 m²/L
 • Inhoud
  0.75 L
 • Droogtijd
  8 uur
 • Kleurenpalet
  Zwart
 • Kleur
  Zwart
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Verpakking
  Blik
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat neodecaanzuur, kobaltzout. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

Alternatieven