20%
korting
image_1

Rust-Oleum 'Combi Color' hamerslaglak zwart 250ml

 • Primer en deklaag in één
 • Direct aanbrengen op roest
 • Druipt niet en laat geen kwaststrepen na
 • Kan worden verdund met WHITE SPIRIT

Toon specificaties

Met de kaart

i

10,

99

8,

79

per l 35,16

Productomschrijving
De Rust-Oleum 'Combi Color' zwarte hamerslaglak 250ml is een roestwerende primer en finish in één product. Deze verf wordt gebruikt voor de bescherming en afwerking van metalen oppervlakken zoals deuren, poorten, hekken, trapleuningen etc.

EAN: 8715743011740

Specificaties
 • Algemeen

  Garantie

  0 jaar

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Roestwerend

  Ja

  Materiaal van doeloppervlak

  Metaal

  Rendement per verpakking

  i

  2.5 m²
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Zwart

  Kleurcode

  9005

  Glanstype

  Hamerslag
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat neodecaanzuur, kobaltzout. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

Alternatieven