image_1

Hammerite structuurmat lak metaalgrijs 250ml

 • 8 jaar garantie tegen roest
 • Direct over roest: zonder primer of grondverf
 • Waterafstotend en roestwerend

Toon specificaties
Productomschrijving

Hammerite Structuurmat Lak is een lak gebaseerd op een unieke formule, speciaal ontwikkeld voor het beschermen en decoreren van metaal. Het is een lak voor gebruik op alle ferro- en non-ferrometalen buiten. De verf kan direct op roest worden aangebracht. Bevat vuur geharde glasdeeltjes die – eenmaal aangebracht – een vocht ondoorlatende laag vormen. Door de korte droogtijd kunnen verschillende lagen in enkele uren worden aangebracht. Decoratieve, matte gestructureerde afwerking.

EAN: 5410083414079

Specificaties
 • Dekvermogen
  4 m2 / L
 • Overschilderbaar na
  8 u
 • Kleur
  Metaalgrijs
 • Kleurenpalet
  Grijs
 • Gebruik
  Kan gebruikt worden voor deur, garagepoort, hek, tuinmeubelen
 • Toepassing
  Buiten
 • Droogtijd
  4 u
 • Afwerking
  Gestructureerde
 • Aantal lagen
  3 tot 4
 • Inhoud
  0.25 L
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven