20%
korting
image_1

Hammerite metaallak hooggslans gebroken wit 400ml

 • 8 jaar garantie tegen roest
 • Waterafstotend en roestwerend
 • Klaar voor gebruik
 • Voor binnen en buiten gebruik

Toon specificaties

Met de kaart

i

25,

99

20,

79
Productomschrijving
Lak speciaal ontwikkeld voor het beschermen en decoreren van metaal. Voor gebruik op alle ferro- en non-ferrometalen buiten. Rechtstreeks op roest. Uitstekend bestand tegen roest en weersinvloeden. Decoratieve, zijdeglanzende afwerking. Voorbereiding: loszittende roest en bladderende verf verwijderen met een staalborstel of schuurpapier. Vuil en stof verwijderen met Hammerite ‘Metaalontvetter’. Goed naspoelen met zuiver water en laten drogen. Gladde of geschilderde oppervlakken ontvetten en licht opschuren. Non-ferro metaal zoals zink, aluminium, gegalvaniseerd metaal direct aflakken met Hammerite ‘Direct Aluzinc’ of eerst voorbehandelen met Hammerite ‘Non Ferro Metaal Primer’. Op reeds geschilderde oppervlakken eerst een proef doen met Hammerite ‘Metaallak’ en 1 uur laten drogen. Als er geen reactie optreedt, Hammerite ‘Metaallak’ rechtstreeks aanbrengen. Als er wel een reactie is, alle verf verwijderen en dan pas Hammerite ‘Metaallak’ aanbrengen. Verwerking: verwerkingstemperatuur tussen 8 °C en 25 °C. De verf voor gebruik licht doorroeren. Geen verf uit 2 verschillende blikken mengen. Niet verdunnen. In minimaal 2 lagen aanbrengen met een borstel of roller. Een volgende laag aanbrengen na 4 uur. Ervoor zorgen dat alle hoeken voldoende bedekt zijn. Niet teveel verf aanbrengen, om te vermijden dat ze uitzakt.

EAN: 5410083011810

Specificaties
 • Droogtijd

  2 h
 • Kleur

  Gebroken wit
 • Kleurenpalet

  Wit
 • Gebruik

  Geschikt voor alle soorten metaal
 • Toepassing

  Binnen en buiten
 • Verpakking

  Pot
 • Aantal lagen

  2
 • Basis

  Solvent
 • Afwerking

  Hoogglans
 • Inhoud

  0.4 L
 • Overschilderbaar na

  4 u
 • Dekvermogen

  ± 10 m²/L per laag
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Alternatieven