Hammerite hoogglanslak goud 250ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MetaalverfHammerite producten
 • 8 jaar garantie tegen roest
 • Direct over roest: zonder primer of grondverf
 • Waterafstotend en roestwerend

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MetaalverfHammerite producten
Productomschrijving

Hammerite Hoogglanslak is een lak gebaseerd op een unieke formule, speciaal ontwikkeld voor het beschermen en decoreren van metaal. Het is een lak voor gebruik op alle ferro- en non-ferrometalen buiten. De verf kan direct op roest worden aangebracht en is zeer goed bestand tegen roest en weersinvloeden. Door de korte droogtijd kunnen verschillende lagen in enkele uren worden aangebracht. Decoratieve hoogglanzende afwerking.

EAN: 5410083411009

Specificaties
 • Droogtijd
  4 u
 • Toepassing
  Buiten
 • Kleurenpalet
  Geel
 • Kleur
  Goud
 • Dekvermogen
  4 m2 / L
 • Overschilderbaar na
  8 u
 • Inhoud
  0.25 L
 • Aantal lagen
  3 tot 4
 • Gebruik
  Kan gebruikt worden voor deur, garagepoort, hek, tuinmeubelen
 • Afwerking
  Hoogglans
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat 2-butanone oxime. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven