image_1

Hammerite hamerslaglak spray zwart 400ml

 • 8 jaar garantie tegen roest
 • Direct over roest: zonder primer of grondverf
 • Waterafstotend en roestwerend

Toon specificaties

25,

99
Productomschrijving
Hammerite Hamerslaglak is een lak gebaseerd op een unieke formule, speciaal ontwikkeld voor het beschermen en decoreren van metaal. Het is een lak voor gebruik op alle ferro- en non-ferrometalen buiten. De verf kan direct op roest worden aangebracht en is zeer goed bestand tegen roest en weersinvloeden. Door de korte droogtijd kunnen verschillende lagen in enkele uren worden aangebracht. Decoratieve afwerking met hamerslageffect

EAN: 5410083420186

Specificaties
 • Kleur

  Zwart
 • Kleurenpalet

  Zwart
 • Dekvermogen

  4 m2 / L
 • Toepassing

  Buiten
 • Overschilderbaar na

  8 u
 • Gebruik

  Kan gebruikt worden voor deur, garagepoort, hek, tuinmeubelen
 • Afwerking

  Hamerslag
 • Droogtijd

  4 u
 • Inhoud

  0.4 L
 • Aantal lagen

  3 tot 4
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na inademing: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Alternatieven