V33 behandeling timmerhout 5L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutbeschermingV33 producten
  • Fungicide en insecticide
  • BIACTIV’-formule: werkt onmiddellijk en doeltreffend en voorkomt nieuwe aantasting
  • Hoog indringingsvermogen
  • Compatibel met alle afwerkingsproducten
  • Kleurloos: maakt geen vlekken op het hout

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutbeschermingV33 producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

V33 behandeling timmerhout 5L is een sneldrogende fungicide en insecticide behandeling die het hout preventief en curatief beschermt. Ideaal voor alle gezond of aangetast constructiehout (balken, kepers en alle houtwerk in grote secties). Waarschuwing bij het gebruik: ga voorzichtig om met biociden. Lees voor je het product gebruikt aandachtig het etiket en de productinformatie.

EAN: 3153894939752

Overschilderbaar na
12 u
Binnen/buitengebruik
Binnen
Glanstype
Mat
ROHS keurmerk
Nee
Antislip
Nee
Kleurfamilie
Naturel
Rendement per liter
4 m²
Substantie
Vloeistof
Toepassing
Transparant
Kleur
Kleurloos
Rendement per verpakking
20 m²
GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat Contient PROPICONAZOLE. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires