Starwax intensief afbijtmiddel Gecoat en Laminaat 1L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutbeschermingStarwax producten
 • Verwijdt vuil en oude lagen product

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutbeschermingStarwax producten

Wat zijn de specificaties?

Het Starwax intensief afbijtmiddel Gecoat en Laminaat 1L wordt vóór de vernieuwer-beschermer gebruikt om de parketvloer goed te ontvetten en een optimale hechting en glans te garanderen. Voor het verwijderen van eventueel vuil op nieuw laminaat en van oude lagen van de vernieuwer-beschermer.
500 ml product verdunnen in een emmer water. De oplossing aanbrengen met een goed uitgewrongen dweil om de vloer niet te doordrenken.

EAN: 3365000405024

 • Substantie
  Vloeistof
 • Materiaal van doeloppervlak
  Laminaat
 • Type dispenser
  Fles
 • Schurend
  Nee
 • Vorm
  Fles
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook