image_1

Linitop vernis mat 2,5L

 • Matte vernis voor hout ( deuren, ramen, meubels,..)
 • Verfraait en beschermt tegen vervuiling

Toon specificaties
Productomschrijving
Matte polyurethaanvernis met hoge weerstand.

EAN: 3297971143172

Specificaties
 • Kleur
  Kleurloos
 • Dekvermogen
  18 m² / L
 • Droogtijd
  1 u
 • Toepassing
  Binnen
 • Overschilderbaar na
  24 u
 • Inhoud
  2.5 L
 • Gebruik
  Binnen. Het oppervlak ontstoffen, vuiltjes verwijderen, ontvetten
 • Aantal lagen
  2
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.

Alternatieven