image_1
image_1image_2

Les Anciens Ebenistes Reinigingspopote oude meubels 1L

 • Reinigingspopote
 • Verwijdert opgehoopt vuil
 • Herstelt de oude patina

Toon specificaties

28,

99

per l 57,98

Productomschrijving
Deze reinigingspopote van Les Anciens Ebenistes verwijdert opgehoopt vuil, oude waslagen, glaskringen enz. En kan worden toegepast voor herstel van geboende en geverniste meubelen, het brengt de oorspronkelije kleur terug en herstelt de oude patina zonder af te bijten. Deze reinigingspopote laat uw meubelen weer helemaal stralen!

EAN: 3302150000655

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Buiten, Binnen
 • Technische kenmerken

  Materiaal van doeloppervlak

  Hout
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Hout walnoot, Hout overig, Hout eiken, Hout, Bruin

  Kleur

  Donkere houtsoorten
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven