+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Dit onderlaag-product van Wash Perle is geschikt voor een voorbereiding voor elk oppervlakte, zoals binnen als buiten. Het gaat over een ondoorzichtig, doordringend en vastmakend product. Het houdt zich aan oppervlakten zoals briesblokken, betonblokken, baksteen, mortel, gipsplaat, oppervlakten met oude verven, of nog kuntstof, PVC, steengoed, aluminium, koper en hout. Deze onderlaag wordt toegepast op door natte en koude omstandigheden, en is zeer goed bestendig tegen weersinvloeden. Een primer, of isolerende grondlaag, wordt gebruikt om onregelmatigheden in het oppervlak te verbergen en biedt aan een uitstekende hechtlaag. Dit is een ideale preparaat om oppervlakken te bereiden voor het aanbrengen van verf of andere stoffen.

EAN: 3276460010317

Overschilderbaar na
12 u
Droogtijd
2 u
Dekvermogen
6 tot 9 m² / L
Type
Waterdichting product muren en kelder
Inhoud
10 L
Kleurenpalet
Wit
Afwerking
Mate
Toepassing
Binnen en buiten
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.