Sikkens primer 'Hoog Kwaliteit' wit 2,5 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Grondverf, primer & waterdichtingSikkens producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Grondverf, primer & waterdichtingSikkens producten
Productomschrijving

Oplosmiddelhoudende grondlaag Sikkens is geschikt voor houtwerk buiten.

EAN: 8711113124744

Specificaties
 • Droogtijd
  2 u
 • Toepassing
  Buiten
 • Kleurenpalet
  Wit
 • Basis
  Solvent
 • Inhoud
  2.5 L
 • Overschilderbaar na
  18 u
 • Verpakking
  Blik
 • Aantal lagen
  1
 • Afwerking
  Mat
 • Kleur
  Wit
 • Dekvermogen
  11 m² / L
GHS02
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat butanonoxim en IPBC. Kan een allergische reactie veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven