Levis gevel primer 1 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Grondverf, primer & waterdichtingLevis producten
  • Verfbasis: Solvent
  • Buitenmuren
  • Verbetert de hechting
  • Verstevigt niet-coherente ondergronden

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Grondverf, primer & waterdichtingLevis producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Dekkende solventgedragen grondverf voor buitenmuren. Verbetert de hechting van de eindlaag. Isoleert onvolmaaktheden in de ondergrond (ijzerpitten...). Vermijdt doffe en glanzende vlekken op ondergronden met een verschillende zuigkracht.

EAN: 5412271147424

Inhoud
1 L
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat isobutylmethacrylaat.. Kan een allergische reactie veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook