Kerakoll poeder tegellijm 'Flex eco' grijs 25 kg

  • Ecologisch en anti-allergie
  • Eco-cheques (alleen in de winkel)
  • Alle soorten tegels, binnen en buiten

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Eco-vriendelijke gecertificeerde minerale lijm voor het verlijmen van alle soorten tegels, binnen en buiten. Beperkte CO2-emissie en zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen, bevat gerecycleerde grondstoffen. Recycleerbaar als inerte vulstof na bedrijfsduur.

EAN: 8021704142034

Inhoud
25 kg
Kleur
Grijs
Waterbestendig
Ja
Toepassing
Voor vloeren en muren, voor alle ondergronden en tegels
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat Bevat Portlandcement (Cr VI < 0,0002%). Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires