Pattex vloeibare contactlijm 4,5kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten
  • Snelle en supersterke verlijming
  • Geschikt voor binnen- en buitengebruik

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Pattex 4,5 kg vloeibare contactlijm wordt gebruikt voor een snelle en krachtige hechting van hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, keramisch leer, glas, porselein en hun combinatie onderling. Bestand tegen extreme temperaturen van -40 ° C tot + 110 ° C.

EAN: 5410091260095

Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Kleurfamilie
Beige
Minimale Verwerkingstemperatuur
5 °C
Flexibel
Nee
Vorm
Vloeistof
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat Pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires