Pattex houtlijm 'PU-Construct' 750gr

  • Watervaste, snel drogende en vloeibare PU-houtlijm
  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten
  • Voldoet aan de industriële D4-norm

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De houtlijm PU-Construct van Pattex is voor een verlijming die bestand is tegen weer en wind. Het heeft een speciale formule die een sterke, waterdichte verlijming waarborgt, ook als het hout daarna wordt geverfd. De lijm kan verschillende materiaalcombinaties verlijmen, bijvoorbeeld hout op plastic of metaal. Geschikt voor alle soorten hout en ideaal voor rechte, platte oppervlakken.

EAN: 5410091693947

Inhoud
750 gr
Gebruik
Binnen en buiten
GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires