Pattex Contact Tix-Gel Lijm 50g

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten
  • Ideaal voor verticale verlijming
  • Druipt niet en maakt geen draden
  • Bestand tegen vocht en warmte, verdunde zuren en logen

Toon specificaties
Inhoud
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Kit & lijmenPattex producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Pattex Tix-Gel 50gr contactlijm is een lijm die niet druipt en geen draden trekt. Dit product is niet alleen ideaal voor een sterke hechting van materialen zoals hout, metaal, hard PVC, vilt, leer, keramiek, glas, porselein, maar ook voor een combinatie van deze materialen met elkaar. Geschikt voor verlijming op verticaal oppervlak.

EAN: 5410091260408

Materiaal van doeloppervlak
Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur
30 °C
Kleurfamilie
Beige
Minimale Verwerkingstemperatuur
5 °C
Flexibel
Nee
Vorm
Gel
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat Pijnhars; N,N'-Ethaan-1.2-diylbis(12-hydroxyoctadecaan-1-amide). Kan een allergische reactie veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires