15%
korting
image_1
image_1image_2

Splash patroonfilter reiniger Filter Net 1l

 • Cartridge filterreiniger
 • Makkelijk te doseren

Toon specificaties

Met de kaart

i

4,

99

4,

24

per l 0,71

Productomschrijving
De unieke Filter Net-formule van Splash zorgt voor een perfecte reiniging van de patroonfilters, zodat ze langer blijven werken. -
Hoe de Filter Net gebruiken? Open eerst het filter en verwijder het patroon. Verwijder voorzichtig het filter tussen de plooien om al het vuil en insecten te verwijderen. Bereid de oplossing in een emmer met de volgende verhoudingen: 1 liter filternet voor 4 liter water. Plaats de filterpatroon in de emmer en laat deze 24 uur staan. Spoel vervolgens de cartridge van binnen en van buiten uit. Vervang ten slotte het patroon in de filter.

Ben je op zoek naar andere accessoires of onderhoudsproducten voor je zwembad? Neem een ​​kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico- of BricoPlanit-winkels.

EAN: 5410539202304

Specificaties
 • Algemeen

  Serie

  i

  Splash
 • Technische kenmerken

  Volume

  1.31 L

  Filtercapaciteit

  1 L/u
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleur

  WIT
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven