Splash waterbehandeling snelle werking chloor

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
 • Snel oplossende chloor
 • Shockbehandeling
 • Doeltreffend tegen groenachtig water

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
Productomschrijving

Splash Rapid Chlorine is een snel oplossend desinfectiemiddel. Het verhoogt onmiddellijk het chloorgehalte in het zwembad en garandeert schoon, gezond en helder water. Het kan worden aangebracht met een doseersysteem of opgelost in een plastic emmer gevuld met water en gelijkmatig verdeeld over het wateroppervlak.

De schokbehandeling werkt op water met een groenige neiging en maakt het weer helder en schoon. De dosering kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de temperatuur, het gebruik van het bad, enz. Na het uitvoeren van de shockbehandeling mag je niet baden totdat het chloorgehalte is gedaald tot 2 ppm. Om dit onder controle te houden, kun je een testkits of teststrips gebruiken waarmee je de chemie van je zwembadwater in de gaten kunt houden.

Gebruik en veiligheid: Het is erg belangrijk om het product Chlore Rapide alleen te gebruiken als je niet wordt blootgesteld aan de wind en bij voorkeur 's avonds. Dit product mag nooit worden gemengd met andere chemicaliën (voor het zwembad). Voeg het product altijd toe aan het water, niet andersom. Bewaar de oplossing in een koele, droge, gesloten container. Spoel lege containers af met zwembadwater voordat je ze volgens de voorschriften weggooit.

EAN: 5410539206777

Specificaties
 • Algemeen
  Serie
  Splash Snelle chloor 500g
 • Technische kenmerken
  Volume
  1.38 L
  Filtercapaciteit
  0 L/u
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleur
  Blauw en wit
GHS03GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven