Splash waterbehandeling Perfect Pool 2,5kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
 • Voor helder water
 • Reduceert het chloorverbruik tot wel 80%
 • Vermindert oogirritatie

Toon specificaties
Gewicht
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
Productomschrijving

De Splash Perfect Pool-oplossing vermindert het verbruik van chloor en chlooramines tot 80% en verbetert de kwaliteit van het water. Chlooramines zijn schadelijke stoffen die ontstaan ​​wanneer chloor in contact komt met vuil in water, zoals bladeren of andere restanten. Chlooramines kunnen oogirritatie veroorzaken. Daarom is het goed om ze preventief te behandelen. Gebruik dit product bij voorkeur 's avonds als er geen zwemmer in het zwembad is.

Heb je andere onderhoudsproducten nodig voor je zwembad of bubbelbad? Neem een ​​kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico- of BricoPlanit-winkels.

EAN: 5410539209839

Specificaties
 • Algemeen
  Type waterbehandeling/onderhoud/tester
  Poeder
 • Technische kenmerken
  Aantal doseringen
  1
  Klaar voor gebruik
  Ja
  Volume
  5.8 L
  Samenstelling
  Niet van toepassing
  Rendement per verpakking
  1 m²
  Dosering
  1 m³
  Ecologisch
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Poeder
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.

Alternatieven