Splash vlokmiddel voor troebel water Flocking 1L

15% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
 • Maakt je zwembadwater kristalhelder

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
Productomschrijving

Een vlokmiddel wordt gebruikt om de kleine deeltjes die in je zwembad rondzwerven en het water troebel maken te binden. Een vlokmiddel behandelt dus troebel water en maakt het weer helder. Met Splash vlokmiddel voor troebel water Flocking 1L kan je deze kleine deeltjes assimilerend maken door het te gebruiken in filtratiesystemen.
Hoe gebruik je Splash Flocking? Zorg er eerst voor dat de pH-waarde van je water op niveau is (7,4). Gebruik vervolgens 100 ml vlokmiddel per 10m³ water (te integreren in de skimmer of direct in het water). Laat tenslotte je filters de rest van het werk doen. Je zou een verschil moeten zien na een dag filtreren. Vergeet niet de filters te reinigen/vervangen die het residu hebben opgevangen.
Heb je andere onderhoudsproducten nodig voor je zwembad of bubbelbad? Neem een kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico of BricoPlanit winkels.

EAN: 5410539201048

Specificaties
 • Algemeen
  Serie
  Splash Flocking Tabs
 • Technische kenmerken
  Volume
  1.31 L
  Filtercapaciteit
  0 L/u
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleur
  Wit
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven