Splash snelle chloor choc actie 1kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
 • Snelle Chloor voot shockbehandeling

Toon specificaties
Gewicht
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
Productomschrijving

De Splash snelle chloor actie choc 1kg lost snel op en verhoogt onmiddellijk het chloorgehalte in je zwembad. Dit garandeert schoon, gezond en helder water. Deze korrels zijn voor gebruik met een doseringssysteem voor zwembaden. Splash’s snelle chloor werkt als een schokbehandeling voor zwembaden waarvan het water een groenachtige kleur heeft gekregen. Hou er rekening mee dat de benodigde chloordosering aanzienlijk kan variëren, afhankelijk van de temperatuur, het gebruik van het zwembad, enz.
Testkits voor pH-, chloor- en cyanuurzuurgehalte zijn beschikbaar om de complexe waterchemie te controleren en de dosering van je reinigingsmiddelen hierop aan te passen. Na een chloorschokbehandeling niet in het zwembad gaan tot het chloorgehalte gedaald is tot 2 ppm.
Het is zeer belangrijk om alleen chloorkorrels te gebruiken als je niet aan de wind wordt blootgesteld en bij voorkeur 's avonds. Meng ze nooit met andere chemicaliën (voor het zwembad). Voeg het product altijd toe aan het water en niet andersom. Bewaar de oplossing in een koele, droge en gesloten container. Spoel lege containers met zwembadwater af voordat je ze weggooit volgens de regels.
Heb je andere onderhoudsproducten nodig voor je zwembad of bubbelbad? Neem een kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico of BricoPlanit winkels.

EAN: 5410539201697

Specificaties
 • Algemeen
  Type waterbehandeling/onderhoud/tester
  Poeder
 • Technische kenmerken
  Aantal doseringen
  1
  Klaar voor gebruik
  Ja
  Volume
  1.88 L
  Samenstelling
  Niet van toepassing
  Rendement per verpakking
  1 m²
  Dosering
  1 m³
  Ecologisch
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Poeder
GHS03GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven