Splash pH regelaar Mini 1L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
 • Verlaagt de pH

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
Productomschrijving

Ce régulateur d'acidité permet d'augmenter le pH de l'eau de votre piscine. Il optimise l'action des produits chlorés ou floculants, comme le chlore n'est efficace que lorsque le pH de l'eau se situe entre 7,0 et 7,6. Utilisez des kits de test afin de garder le niveau de pH à l’œil.

Comment garder le taux de pH de l’eau au bon niveau ? Effectuez régulièrement des tests de l’eau de votre piscine à l’aide de kits de test ou bandes d’analyse de l’eau. Si le pH est inférieur à 7,2, ajoutez Splash pH Mini à l'eau. Le pH est augmenté de 0,2-0,4g à 25 g/m³ selon la nature de l'eau. Ensuite, vous pouvez également tester la teneur en chlore et l'affiner.

Besoin d’autres produits d’entretien pour votre piscine ou bain à bulle ? Jetez un coup d’œil à notre site internet ou rendez-vous dans l’un de nos magasins Brico ou BricoPlanit.

EAN: 5410539202205

Specificaties
 • Technische kenmerken
  Aantal doseringen
  1
  Klaar voor gebruik
  Ja
  Volume
  1.3 L
  Samenstelling
  Niet van toepassing
  Rendement per verpakking
  1 m²
  Dosering
  1 m³
  Ecologisch
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven