+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

De Ultraflock optimaliseert de filter kwaliteit van zand- patroon- en zakfilters tot 5 micron. De in het water zwevende microdeeltjes vlokken zich door electrostatische aantrekking en vormen een filtreerbare neerslag (aarde, stof, algen, divers organisch materiaal). De Ultraflock kan je gebruiken in combinatie met alle zwembadwaterbehandelingsproducten, met of zonder chloor en voor ieder type zwembad. De Realco Ultraflock werkt heel snel, is geurloos en crëeert geen enkel ongemak voor de zwemmer. Ultraflock vervangt alle vloeibare vlokmiddelen.

Voor permanent gebruik stop je wekelijks een tablet in de skimmermand. Stop twee tabletten als het watervolume hoger is dan 80 m³. Na het filteren van de zwevende neerslag en na het opzuigen van de aanslag op de bodem van het zwembad wordt het water zuiver en kristalhelder. Als je het product een keer wilt gebruiken, bijvoorbeeld na de winter, na een zware regenval, of als je het zwembad erg vaak hebt gebruikt, stop dan 3 tabletten in de skimmermand.

EAN: 5410539213089

Aantal stuks
6.0
Gewicht
0.11 kg
Type
Waterzuivering
Vorm
Tabletten
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.