Realco waterzuivering Kid Pool zonder chloor

  • Vrij van chloor

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Realco Kid Pool is een chloorvrij product bestemd voor het behandelen van kinderzwembaden zonder filter systeem (PT2). Het werkt op een niet-agressieve manier zodat het water gedurende vijf dagen gezond en helder blijft ; hierna moet het water ververst worden. Dit product is geurloos en bevat geen chloor. Dankzij Kid Pool kunnen je kinderen zwemmen in schoon water dat geen gevaar oplevert voor hun gezondheid. Gezien het product geen chloor bevat, kan het behandelde water erna gebruikt worden voor het gras en de planten.

Gebruik Kid Pool bij voorkeur 's avonds en vul het zwembad met drinkbaar water. Wanneer er 100 liter is gevuld, gebruik de Realco Kid Pool voor 25 gram, vul het zwembad verder aan zodat je er de volgende dag in kan zwemmen. Als je het de dag zelf wilt gebruiken, kijk dan zeker na of het poeder opgelost is. Het is niet noodzakelijk om de pH na te kijken aangezien deze constant blijft.

Hoe doseer je? Je voegt bij het verversen of toevoegen van water 25 gram toe bij 100 liter water (ongeveer 10 emmers). Dat is 250 gram voor 1000 liter water.

EAN: 5410539201901

Vorm
Fles
Bijkomende informatie
Zonder chloor
Aantal stuks
12
GHS03GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires