Realco waterzuivering Flocking pastilles 6x500g

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

De waterzuivering pastilles Flocking van Realco zuiveren het troebel water van je zwembad. De Flocking tabletten binden zich met micro-organische deeltjes (verantwoordelijk voor het troebel water) en gaan deze deeltjes omvormen tot grote vlokken zodat deze alsnog door het filtersysteem kunnen tegengehouden worden.

Doe 1 tablet in de vlotter of in de skimmer. Controleer de toestand van het water en herplaats 1 tablet in de vlotter of skimmer als het water troebel blijft. 1 tablet geldt voor 3000 liter water.

EAN: 5410539203899

Aantal stuks
6.0
Vorm
Tabletten
Gewicht
0.5 kg
Type
Waterzuivering
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.