Splash vlokmiddel voor troebel water Flocking Tabs 20x25g

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudRealco producten
  • Maakt je zwembadwater kristalhelder

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudRealco producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Een vlokmiddel wordt gebruikt om de kleine deeltjes die in je zwembad rondzwerven en het water troebel maken te binden. Een vlokmiddel behandelt dus troebel water en maakt het weer helder. Met Splash vlokmiddel voor troebel water Flocking Tabs 20x25g kan je deze kleine deeltjes beschikbaar maken door gebruik in filtratiesystemen. Heb je andere onderhoudsproducten nodig voor je zwembad of bubbelbad? Neem een kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico of BricoPlanit winkels.

EAN: 5410539203899

Filtercapaciteit
0 L/u
Serie
Splash Flocking Tabs
Volume
1.22 L
Kleur
Blauw en wit
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires