+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

De waterzuivering Flocking van Realco zuivert het troebel water van je zwembad. De Flocking bindt zich met micro-organische deeltjes (verantwoordelijk voor het troebel water) en gaan deze deeltjes omvormen tot grote vlokken zodat deze alsnog door het filtersysteem kunnen tegengehouden worden.

Doe 100ml Flocking per 10 m³ in de skimmer of in het water. Controleer de toestand van het water en voeg nogmaals 100 ml toe als na het opkuisen van het vuil, het water nog steeds troebel blijft.

EAN: 5410539203370

Aantal stuks
4.0
Gewicht
6.03 kg
Type
Waterzuivering
Vorm
Fles
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.