Realco pH regelaar mini 5L

  • optimaliseert de werking van chloor of locculant producten
  • regelt de zuurtegraad

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Deze zuurtegraad regelaar verlaagt de zuurtegraad en houdt de pH waarde van het water tussen 7,2 en 7,6. Het product optimaliseert de werking van chloor of de flocculant producten. Chloor is enkel effectief als de pH-waarde van het water tussen 7,0 en 7,6 ligt. Je moet dus een oogje in het zeil houden om de pH van het zwembad op peil te houden.

Hoe doe je dat? Je kan een test uitvoeren om de zuurtegraad te meten met de Realco Splash chloor analyse kit, of aan de hand van analysestrookjes. Als de pH-waarde boven de 7,2 ligt, voeg dan Realco Maxi toe aan het water. De pH-waarde wordt verhoogd van 0,2 tot 0,4 tot 25 g/m³, afhankelijk van de aard van het water. Vervolgens kunt u ook het chloorgehalte testen en verfijnen met Realco snel chloor, beschikbaar in de online shop.

EAN: 5410539202212

Aantal stuks
4.0
Vorm
Fles
Gewicht
5.75 kg
Type
Waterzuivering
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.