+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Deze zuurtegraad regelaar verlaagt de zuurtegraad en houdt de pH waarde van het water tussen 7,2 en 7,6. Het product optimaliseert de werking van chloor of de flocculant producten. Chloor is enkel effectief als de pH-waarde van het water tussen 7,0 en 7,6 ligt. Je moet dus een oogje in het zeil houden om de pH van het zwembad op peil te houden.

Hoe doe je dat? Je kan een test uitvoeren om de zuurtegraad te meten met de Realco Splash chloor analyse kit, of aan de hand van analysestrookjes. Si le pH est supérieur à 7,6, ajouter Realco Maxi à l'eau. Le pH est abaissé de 0,2 à 0,4 à 25 gr par m³ selon la nature de l'eau. Ensuite, vous pouvez également tester la teneur en chlore et l'affiner avec le chlore rapide Realco, disponible dans la boutique en ligne.

EAN: 5410539202205

Gewicht
1.15 kg
Aantal stuks
12
Vorm
Fles
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires