+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Deze zuurtegraad regelaar houdt de pH waarde van het water tussen 7,2 en 7,6. Het product optimaliseert de werking van chloor of de flocculant producten. Chloor is enkel effectief als de pH-waarde van het water tussen 7,0 en 7,6 ligt. Je moet dus een oogje in het zeil houden om de pH van het zwembad op peil te houden.

Hoe doe je dat? Je kan een test uitvoeren om de zuurtegraad te meten met de Realco Splash chloor analyse kit, of aan de hand van analysestrookjes. Als de waarde pH lager is dan 7,2 dan voeg je Realco Maxi toe aan het water. De pH wordt met 0,2 tot 0,4 bij 25 gr per m³ verhoogd naargelang de aard van het water. Je kan erna ook het chloorgehalte testen en bijschaven met Realco snelle chloor, in de webshop beschikbaar.

EAN: 5410539202229

Aantal stuks
12.0
Gewicht
1.18 kg
Type
Waterzuivering
Vorm
Fles
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.