Realco Perfect Pack Perfect pool 1kg + Superklor Galet 500g

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Perfect Pack van Realco is ontwikkeld om je zwemcomfort te garanderen. De Perfect Pool vermindert het chloorverbruik tot 80% en verbetert de kwaliteit van het water zodat het aangenamer is om in te zwemmen. Als chloor in contact komt met organische materie (bladeren, olie, insecten...), dan worden chloramines gevormd die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het zijn ook deze chloramines die oogirritatie veroorzaken. Perfect Pool werkt de chloramines weg en vormt ze om tot de oorspronkelijke vorm van chloor vrijgegeven wordt. Het resultaat is helder en zuiver water met tot 80% minder chloorverbruik!

EAN: 5410539210521

Vorm
Box
Gewicht
1.82 kg
Aantal stuks
3
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires