+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Calnet is een ontkalker speciaal ontworpen voor de waterlijn en de tegelrand van het zwembad. De formule lost zelfs de meest hardnekkige kalkaanslag op.

Giet Calnet op een schuurborstel en schuur de vlekken weg. Laat op hardnekkige vlekken enkele minuten inwerken. Spoel heel goed af met water. Pas niet toe op stenen die gevoelig zijn aan zuur, zoals bijvoorbeeld blauwe steen.

EAN: 5410539200393

Gewicht
1.03 kg
Aantal stuks
6
Vorm
Fles
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires