Realco chloorbespaarder Perfect Pool 2,5kg

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

Verbeter de kwaliteit van je zwembadwater met de Realco Perfect Pool chloorbespaarder! Het product zorgt voor een vermindering van 80% van het chloorverbruik in je water. Als chloor in contact komt met bladeren of ander vuil in het zwembad dan ontstaan er chlooramines. Deze chlooramines zijn schadelijk voor je gezondheid en kunnen oogirritaties veroorzaken. De Perfect Pool chloorbespaarder elimineert deze chlooramines voor meer dan 80% zodat je veilig en comfortabel kan genieten van je zwembad.

EAN: 5410539209839

Type
Waterzuivering
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.

aanbevolen accessoires