Realco chloor Superklor Galet 5kg

  • Langdurige actie

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Realco Superklor Galet geeft continu kleine hoeveelheden chloor af in jouw zwembad. Het product ontsmet en verzekert de netheid van het water. Je kan veilig en netjes zwemmen met het langwerkende effect van Realco Superklor Galet.

Gebruiksaanwijzing en advies: de Superklor Galet is te gebruiken met behulp van een doseersysteem. Zorg dat de filterinstallatie in werking is bij toevoeging van het product. De dosering verloopt als volgt: gebruik 1 tablet voor 30-35 m³ water elke 5-8 dagen. De dosering kan sterk variëren door een aantal factoren, zoals de temperatuur, het badgebruik, etc.

Behoud het chloorgehalte op 2 ppm (mg/l) en De pH-waarde tussen 7,2 en 7,6. Het maximale gehalte van cyanuurzuur is 70 ppm (70mg/l). Bij overschrijding een gedeelte van het water vervangen door vers water. Testsets voor de pH, het chloorgehalte en het gedaald cyanuurzuur zijn bij uw verkoper verkrijgbaar. Na behandeling niet zwemmen voor het chloorgehalte is gedaald tot 2 ppm. Controleer het chloorgehaite alvorens het zwembad terug te gebruiken.

Het is heel belangrijk het Realco Superklor Galet te gebruiken in de open lucht in de avond. Altijd het product aan het water toevoegen, niet omgekeerd. Houd het product koel, droog en in gesloten verpakking. Spoel de lege verpakking uit voor u het afvoert, volgens de voorschriften.

EAN: 5410539202007

Vorm
Emmer
Aantal stuks
4
Gewicht
5 kg
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires