Realco behandeling van regenwater BioMax

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudRealco producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudRealco producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De regenwater behandeling van BioMax is aangeraden voor het ophelderen van wateren uit de regenwatertank. Weg met alle vieze geurtjes! Na 24 uur kan het water opnieuw gebruikt worden voor sproeien, wc, vaatwasmachine, wasmachine, zwembad,...De behandeling gebeurt geheel zonder chloor en verwijdert effectief alle slechte geuren. Dankzij zijn formule zonder chloor kan het water opnieuw veilig voor de besproeiing en zonder impact voor de septische putten gebruikt worden.

Controleer het echte watervolume van je regenwatertank. Giet 4 dosissen poeder van 25g voor 1000 l water in de regenwatertank. Herhaal deze handeling om de 2 maanden. In geval van hevige neerslag verhoog je de frequentie. In geval van langdurige droogte, controleer het waterniveau en pas je dosering aan in functie van het echte waterniveau van de regenwatertank. Dit product maakt het water niet drinkbaar.

EAN: 5410539209471

Aantal stuks
6
Gewicht
1 kg
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires