Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Zwembad onderhoudSplash producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Splash Zen Spa Acid Cleaner verwijdert alle kalkaanslag die de circuits en leidingen van uw spa verstoppen. Het is niet agressief voor de spa en wordt gebruikt bij het verversen van het water of bij het opbergen ervan. Het kan ook gebruikt worden om het filter na gebruik te reinigen.
Zoek je andere accessoires of onderhoudsproducten voor uw spa? Neem een kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico of BricoPlanit winkels.

EAN: 5410539206739

Samenstelling
Niet van toepassing
Aantal doseringen
1
catspec_time_to_effect__hours_
1 u
catspec_time_to_effect__days_
1 dag(en)
Volume
1 L
Vorm
Fles
Rendement per verpakking
1 m²
Ecologisch
Nee
catspec_ready_for_use_indicator
Ja
catspec_time_to_effect__minutes_
1 min
Dosering
. Dosering : 1%. Voor de ontkalking, laat de SPA afvoeren tot de laagste grens die nog het mogelijk maakt om de pomp te laten werken. Meng de benodigde hoeveelheid product volgens het volume van water van uw SPA.
catspec_time_to_effect__weeks_
1 week
Dosering
1 m³
GHS03GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires