Realco waterlijn reiniger Zen Spa 500ml

  • Verwijdert kalksteen
  • Verwijdert vlekken zoals vet, aarde, …

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

De spray Realco Zen Spa voor de waterlijn van je spa is een speciaal ontwikkelde formule voor het verwijderen van vetafzettingen, het schoonmaken en ontkalken van de waterlijn en de wanden. De spray wordt ook gebruikt voor bubbelbaden.

Vernevel het product direct ter hoogte van de waterlijn of op het te reinigen oppervlak. Laat het gedurende enkele minuten inwerken. Neem het product en het vuil met een spons of een aborberend, niet-schurend papier op. Spoel het daarna goed af.

EAN: 5410539206708

GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.