Splash waterlijn reiniger Zen Spa 500 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Spa accessoiresSplash producten
 • Voor een schone spa

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Spa accessoiresSplash producten

Wat zijn de specificaties?

Splash Zen Spa Waterline Treatment is een speciaal ontworpen formule voor het verwijderen van vetafzettingen, het reinigen en ontkalken van de waterlijn die door het waterniveau op de wanden van uw spa is ontstaan. Deze spray kan ook gebruikt worden voor bubbelbaden. Zoek je andere accessoires of onderhoudsproducten voor uw spa? Neem een kijkje op onze website of bezoek een van onze Brico of BricoPlanit winkels.

EAN: 5410539206708

 • Aantal doseringen
  10
 • Dosering
  1 m³
 • catspec_time_to_effect__days_
  1 dag(en)
 • Ecologisch
  Nee
 • Rendement per verpakking
  1 m²
 • Samenstelling
  Niet van toepassing
 • catspec_time_to_effect__minutes_
  1 min
 • catspec_time_to_effect__hours_
  1 u
 • Volume
  1.26 L
 • catspec_time_to_effect__weeks_
  1 week
 • Vorm
  Fles, Vloeistof
 • Dosering
  Vernevel het product directer hoogte van de waterlijn of op het te reinigen oppervlak
 • catspec_ready_for_use_indicator
  Ja
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook