Splash anti-schuim Zen Spa 500ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Spa accessoiresSplash producten
 • Spray
 • Elimineert mossen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Spa accessoiresSplash producten

Wat zijn de specificaties?

Anti-schuim onderhoudsmiddel Splash Zen Spa verwijdert schuim van het oppervlak van je spa. Dit product is niet agressief voor mensen en ook niet voor je spa. Hij is ook geschikt voor bubbelbaden.

EAN: 5410539206715

 • Aantal doseringen
  1
 • Dosering
  1 m³
 • catspec_time_to_effect__days_
  1 dag(en)
 • Ecologisch
  Nee
 • Rendement per verpakking
  1 m²
 • Samenstelling
  Niet van toepassing
 • catspec_time_to_effect__minutes_
  1 min
 • catspec_time_to_effect__hours_
  1 u
 • Volume
  1 L
 • catspec_time_to_effect__weeks_
  1 week
 • Vorm
  Fles, Vloeistof
 • Dosering
  50ml/M3
 • catspec_ready_for_use_indicator
  Ja
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook