Ubbink vijverfolielijm 'FoliColl' 250 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VijveronderhoudUbbink producten
  • Voor het verlijmen van PVC folie

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VijveronderhoudUbbink producten
Productomschrijving

Deze lijm 'FoliColl' van Ubbink is speciaal ontworpen voor het verlijmen van PVC vijverfolie 'AquaLiner'. Deze pot van 250 ml is voldoende voor een oppervlak van ongeveer 10 m².

EAN: 8711465619134

Specificaties
  • Inhoud
    250 ml
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide.

Alternatieven