image_1

Pennol olie spray 'Multispray' 200 ml

  • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik
  • Uitstekend smerend vermogen

Toon specificaties
Productomschrijving
Pennol 'Multispray' is een smeermiddel van hoge kwaliteit op basis van minerale oliën en PTFE. Het is bestand tegen zeewater en kan worden toegepast in een breed temperatuurbereik: -50 °C tot 250 °C. Het is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals het smeren van nylonlagers, kettingen, remkabels en bouten. Het kan ook worden gebruikt voor de bescherming van elektrische contacten en schakelmateriaal tegen aarde, vocht en corrosie.

EAN: 5413046909100

Specificaties
  • Inhoud
    200 ml
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven