image_1

HG terrastegel reiniger 1 L

  • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik

Toon specificaties
Productomschrijving
De terrastegels weer stralend schoon met terrastegel reiniger van HG! De winter heeft het terras en de oprit geen goed gedaan. Door rottende bladeren, regen en atmosferische aanslag ziet het er vies en grauw uit. HG terrastegel reiniger reinigt grindtegels, betontegels en klinkers grondig, zodat het terras weer straalt als vanouds.

EAN: 8711577001001

Specificaties
  • Inhoud
    1 L
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven