image_1

Compo totale onkruidbestrijder Herbistop Super 200m² 2,5L

 • Totale onkruidbestrijder
 • Snelle werking 3 uur
 • Glyfosaatvrij

Toon specificaties
Inhoud
Productomschrijving
De Compo totale onkruidbestrijder Herbistop Super is een geconcentreerde totale onkruidbestrijder die onkruid, grassen en mossen bestrijdt op verharde en onverharde, permanent onbeteelde terreinen. Kan eveneens toegepast worden tussen sier- en fruitbomen en sierstruiken, voor het zaaien of planten van siergewassen en groenten. Product op basis van een actieve stof die in de natuur voorkomt.

EAN: 5411196061327

Specificaties
 • Algemeen
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  237,59 g/l pelargonzuur
  Rendement per verpakking
  200 m²
  Ecologisch
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Can
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Nee
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven