image_1

Compo onkruid en mos bestrijder bio opritten en paden Concentraat 1L

 • Op basis van natuurlijke bestanddelen
 • Snelle absorptie door de behandelde plant
 • Snelle en doeltreffende werking, zelfs bij lage temperaturen
 • Zaaien mogelijk 3 dagen na behandeling

Toon specificaties
Inhoud
Productomschrijving
De biologische onkruid- en mosbestrijder van Compo is een geconcentreerd product op basis van natuurlijke bestanddelen voor opritten en paden. Is te verdunnen in water en vernietigt mos en onkruid. Door de snelle en doeltreffende werking kan het zelfs bij lage temperaturen worden gebruikt. Het product dringt in slechts 3 uur door in de behandelde plant. Deze onkruidbestrijder kan worden gebruikt op opritten en terrassen. Bovendien is het eerste resultaat al na 3 uur zichtbaar.

EAN: 5411196060054

Specificaties
 • Algemeen
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  237,59 g/l pelargonzuur
  Rendement per verpakking
  80 m²
  Ecologisch
  Ja
 • Toepassing
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Nee
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven