Compo Netosol Green totale onkruidbestrijder 'Herbistop Super' 2,5 L

  • Glyphosaatvrije formule, op basis van pelargonzuur ( een organisch vetzuur dat van nature voorkomt in Pelargonium)
  • Snelle opname door de plant, zelf bij lage temperaturen
  • Zichtbaar resultaten na 3 uur

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

De Compo Netosol Green totale onkruidbestrijder 'Herbistop Super' is een geconcentreerde totale onkruidbestrijder die onkruid, grassen en mossen bestrijdt op verharde en onverharde, permanent onbeteelde terreinen. Kan eveneens toegepast worden tussen sier- en fruitbomen en sierstruiken, voor het zaaien of planten van siergewassen en groenten. Product op basis van een actieve stof die in de natuur voorkomt.

EAN: 5411196061327

Toepassingsperiode
Maart tot oktober
Actieve stof
237,59 g/l pelargonzuur
Dekvermogen
200 m²
Type
Totale onkruidbestrijder
Inhoud
2,5 L
Serie
Netosol Green
Goedkeuringsnummer
10659G/B
Dosering
500 ml per 3,5 L water voor 40 m²
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.