Edialux Topscore Spray insecticide 400ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingEdialux producten
  • Uitzonderlijk krachtige spuitbus
  • Tegen alle kruipende en vliegende insecten
  • Bestrijdt snel en krachtig
  • Biedt een lange nawerking

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingEdialux producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Uitzonderlijk krachtige spuitbus tegen alle kruipende en vliegende insecten. Bestrijdt snel en krachtig het ongedierte. Biedt bovendien een lange nawerking!

EAN: 5412037002882

Overige waarden
3% permethrin 25/75 cis - trans
Materiaal
Composiet
Herbruikbaar
Ja
Substantie
Vloeistof
Dosering
10 m³
Type ongediertebestrijding
Spray
Binnen/buitengebruik
Buiten
Toepassing
Bestrijden
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2.2-dichlorovinyl)-2.2- dimethylcyclopropanecarboxylate(52645-53-1), Hexyl cinnamic aldehyde alpha(101-86-0). Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires