Edialux spuitbus vliegende insecten 'Topscore spray' 400ml

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

Krachtige spuitbus tegen kruipende en vliegende insecten. Snelle aanvangswerking en lange nawerking.

EAN: 5412037002882

Type
Spray
Inhoud
400 ml
Dier
Kruipende & vliegende insecten
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2.2-dichlorovinyl)-2.2- dimethylcyclopropanecarboxylate(52645-53-1), Hexyl cinnamic aldehyde alpha(101-86-0). Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires