Edialux spuitbus tegen vlooien 'Zerox one shot' 250 ml

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

toegevoegd aan je winkelwagen

Gemakkelijk thuisbezorgd

Wat zijn de specificaties?

Spuitbus tegen vlooien en andere kruipende en vliegende insecten. Voorzien van een manueel hersluitbaar leegloopventiel. De bus openen in de te behandelen ruimte. Als u voldoende product hebt gebruikt, kunt u dit ventiel opnieuw afsluiten om later te hergebruiken.

EAN: 5412037000796

Aantal stuks
1.0
Diepte
5.2 cm
Verpakking
Spuitbus
Actieve stof
0,3 % pyrethrinen, andere gevaarlijke stoffen: PBO
Type
Spray
Dier
Vlooien
Breedte
5.2 cm
Goedkeuringsnummer
3599B
Verbruik per m²
250 ml / 100 - 600 m²
Hoogte
20.2 cm
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

aanbevolen accessoires