Edialux insecticide 'Conserve Garden' 20 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingEdialux producten
  • Recent erkend tegen de colorakever
  • Eco-cheques (alleen in de winkel)

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingEdialux producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Systemisch maag- en contactinsecticide van biologische oorsprong voor de bestrijding van diverse rupsen, mineervliegen, koolvliegen, trips, bladvlooien, preimot enz. in groenten, fruit en sierplanten.

EAN: 5412037027595

Dier
Bladluis
GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires