+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

De gebruiksklare vliegenstrips van Compo (2 x 6 stuks) beschermen het hele seizoen tegen vliegen in huis. De vliegen worden gelokt door het krachtige insecticide. Actieve stof: 8,9p/c azametifos. Toel. Nr. 13006/B.

EAN: 5411196080304

Aantal stuks
2 x 6 stuks
Info
2x6 stuks
Type
Strip
Dier
Vliegende insecten
Toepassing
Kleef de strips op een vensterkader of direct op het venster
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat UNDEFINED. Kan een allergische reactie veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.