Compo spray kruipende insecten 'K.O.' 300 ml

  • Gebruiksklaar

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De gebruiksklare K.O.-spray kruipende insecten van Compo (300 ml) is heel doeltreffend bij de bestrijding van onder meer kakkerlakken, pissebedden, vlooien, zilvervisjes, huismijt, teken, oorwormen, luizen, mieren, ... Actieve stof 0,02p/c deltamethrine. Toel. nr. 1501/B.

EAN: 5412049162123

Info
300 ml
Type
Spray
Inhoud
300 ml
Dier
Kruipende insecten
Toepassing
Spuit lichtjes en met een gelijkmatige beweging van op een afstand van 30 cm
GHS02GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Zeer licht ontvlambaar. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires